Info vedr. afhentning
Køb af varer i HH-Shoppen.
Beløbet for købet i shoppen, trækkes først på kreditkortet, når bestilte vare er klar til afhentning.
Afhentning/udlevering sker ifølge aftale med Tanja på tlf. 24455020 eller turkisvej@hotmail.com